Rama najazdowa Alu

Rama najazdowa Alu

Natężenie ruchu:
♦♦♦♦
Zalecana Strefa:
1, 2 i 3
Zalecane umieszczenie:na zewnątrz / wewnątrz
Znacznie ułatwia wjazd wózkami oraz wejście pieszych na wycieraczkę. Najazd charakteryzuje się dużą wytrzymałością.