O systemie

Długość pola czyszczącego
Zaleca się by koło pojazdu wykonało 3 pełne obroty
na systemie czyszczącym.
Skuteczność czyszczenia wynosi wówczas około 90%.
L – długość pola, A – obwód koła