O systemie

Na istniejącej posadzce montaż przeprowadza się stosując system najazdów, ramp najazdowych. Sposób ułożenia ramp wyznacza kierunek przejazdu/przejścia przez system. Rampy mogą być ułożone z każdej strony bądź na wjeździe/zjeździe. Rampy przeznaczone do ruchu kołowego mają długość 1000mm, krótsze rampy dla ruchu pieszego posiadają długość 300mm.

W przypadku zastosowania wyłącznie ramp czołowych (na wjeździe/zjeździe) stosuje się kątownik boczny oraz ramę zabezpieczającą posadzkę przed zniszczeniem.