O systemie

Na etapie instalacji posadzki obiektu można uwzględnić projekt wpustu pod POLMAR SYSTEM. W takim przypadku możemy zastosować dodatkowy system podpór, dzięki którym kilkukrotnie zwiększa się przestrzeń do zbierania zabrudzeń. Należy jednak pamiętać o tym, że stosując podpory pomniejszona zostanie nośność krat.

Przy tej formie montażu stosuje się ramę wpustową oraz ramę zabezpieczającą posadzkę pod kratownicą przed zniszczeniem. Oba elementy są wykonywane indywidualnie zgodnie z wielkością zamówionego pola czyszczącego.